شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3 طریقه رشد سهامداران نهادی

درگاهی و پاشانژاد (1391) در مقاله خود می‌نویسند که؛ “سرمایه‌گذاران نهادی به عنوان یکی از بازیگران اصلی بازارهای سرمایه در حال کسب جایگاه ویژه‌ای در بازارهای سهام سرتاسر جهان هستند. گستردگی انواع و تأثیر فزاینده‌ سرمایه‌گذاران نهادی به همراه توجه ویژه‌ پژوهشگران، خود مهر تأییدی بر این مدعاست”. همچنین آن‌ها با ارائه آماری از اندازه مالکیت نهادی در کشور آمریکا، بر طریقه رشد قابل توجه این دسته از مالکین تأکید می‌کنند. بر طبق نتایج پژوهش آنان؛ “مطابق سند حقیقت انجمن صنعت اوراق‌بهادار آمریکا (2002)، نهادهای عضو این انجمن، در سال 1965، در حدود 16 درصد اوراق بهادار موجود را در اختیار داشتند، در حالی که این رقم در سال 2001 به 61 درصد رسید. سرمایه‌گذاران نهادی به عنوان گروهی فعال بیش از نصف سهام مبادله شده در بازارهای سرمایه آمریکا را در اختیار دارند و بیش از 50 درصد تمام مبادلات بازار سهام آمریکا به آن‌ها مربوط می گردد. بر اساس گزارش سال 2005 صندوق بین‌المللی پول، سرمایه‌گذاران نهادی متجاوز بر 45 تریلیون دلار دارایی مالی (شامل بیش از 20 تریلیون دلار سهام) را تحت مدیریت دارند. سرمایه‌گذاران نهادی نه تنها بازیگران مهمی در عرصه‌ فعالیت بازارهای توسعه‌یافته هستند بلکه تأثیر و تأثیر آن‌ها به سرعت در بازاهای نوظهور در حال رشد می باشد”. [26].

در آوریل 1973 با شکل‌گیری کار گروه سهامداران نهادی[1] در انگلستان، رشد قدرت سهامداران نهادی آغاز گردید. مطالعه آمار و ارقام در انگلستان نشان می‌دهند که بخشی از تأثیر سهامداران در نظارت شرکت‌های سهامی اساساً به نهادها، به ویژه نهادهای بریتانیا مربوط می گردد. در این خصوص گزارش همپل[2] (1998) اظهار می کند که:60% از سهام شرکت‌های فعال در بورس‌های بریتانیای کبیر در تملک نهادهای بریتانیا می باشد، در حدود نیمی از 40% دیگر، تحت تملک افراد می باشد و نیمه دیگر تحت تملک مالکان خارجی، به ویژه نهادها می‌باشد. [26].

سابقه آغاز به کار سرمایه‌گذاران نهادی در ایران به سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران باز می گردد. اما رشد آن در دهه‌ 80 چشمگیر بوده می باشد. زیرا انجام اقداماتی مثل تصویب قانون بازار اوراق بهادار (مصوب آذر 1384) و فرایند خصوصی‌سازی به دنبال ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، علاوه بر مهیا‌سازی زمینه فعالیت سرمایه‌گذاران نهادی و تعریف جایگاه قانونی و حرفه‌ای انواع سرمایه‌گذاران نهادی، نیاز به بیش‌فعالی و توسعه‌ آن‌ها را دو چندان کرده می باشد. به عنوان مثال؛ می‌توان به صدور مجوز فعالیت 15 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک و کوشش برای تشکیل انواع نهادهای دیگر تصریح نمود. با این‌وجود سرمایه‌گذاران نهادی در ایران از لحاظ اندازه تنوع و سطح خبرگی قابل ‌قیاس با سرمایه‌گذاران نهادی کشورهای پیشرفته نیستند. اگرچه اقدامات اخیر می‌تواند به بهبود این شرایط منجر گردد. [26].

[1] Institotional  shareholders committee (ISC)

[2] Humpel Report

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر ویژگی‌های هیأت مدیره بر حق‌الزحمه حسابرسی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، تا به گونه تجربی به مدیران، سرمایه گذارن و سایر تصمیم گیرندگان نشان دهد که تمرکز مالکیت (نهادی و مدیریتی) بر حق‌الزحمه حسابرسی شرکتهای بورسی تاثیر می‌گذارد، به بیانی دیگر تمرکز کم یا زیاد مالکیت موجب متفاوت شدن حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌ها می گردد