مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-8- اصول حاکمیت شرکتی

اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 1999 به تأیید وزرای‏ کشورهای عضورسید و همچنان آزمونی بین‏المللی برای سیاستگذاران،سرمایه‏گذاران،شرکتها در عرصه جهانی محسوب می‏گردد.آنها حاکمیت شرکتی را توسعه داده و رهنمود خاصی برای قانونگذاران و پیشگامان مقررات،هم در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و هم‏ در کشورهای دیگر فراهم کرده‏اند.در سال 2002 اصول حاکمیت شرکتی توسط دست‏اندرکاران‏ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مورد بازبینی قرار گرفت.این بازبینی دربرگیرنده مطالعه جامعی‏ از چالشهای فراروی حاکمیت شرکتی بود و کمک شایانی به گروههای مختلف نمود.پس از آن نیز این سازمان،توسعه اصول حاکمیت شرکتی را دنبال نمود.هدف از برقراری این اصول کمک به‏ کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سایر کشورها در بهبود و ارزیابی چارچوب‏ قانونی و سازمانی حاکمیت شرکتی و فراهم کردن رهنمودها و پیشنهادهایی برای بورسهای اوراق‏ بهادار،سرمایه‏گذاران،شرکتها و سایر گروههاست که نقشی در فرآیند توسعه حاکمیت شرکتی‏ مناسب دارند.اصول حاکمیت شرکتی،الزام‏آور نیستند و تناقضی با قوانین داخلی کشورها ندارند و فقط روشهایی برای رسیدن به هدفهای تعریف ‏شده را پیشنهاد می‏کنند.این اصول می‏تواند به مقصود توسعه قالبهای قانونی مورد بهره گیری سیاستگذاران قرار بگیرد.شرکتها نیز به مقصود باقی ماندن در عرصه رقابت،بایستی با ابتکار و تطبیق خود با شرایط اجرای اصول حاکمیت شرکتی از فرصتهای‏ جدید بهره گیری کنند.همچنین دولتها تأثیر مهمی در شکل‏گیری قالبهای قانونی و اجرایی دارند به‏ نحوی که بتواند انعطاف لازم را در جهت عملکرد کارآمد بازار و پاسخگویی به انتظارات‏ سهامداران داشته باشد و برعهده دولتها و فعالان بازار می باشد که در ارتباط با چگونگی اجرای این‏ اصول تصمیم‏گیری کنند و هزینه و فرصتهای موجود را ارزیابی کنند.( زارعی،1389)

در 22 آوریل سال 2004،سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نسخه بازبینی‏شده اصول‏ حاکمیت شرکتی را با تأیید 30 کشور عضو منتشر نمود.در این نسخه،پاسخگویی در سطح ملی به‏ عنوان راهی برای جلب اطمینان عمومی در نظر گرفته شده می باشد.اصول بازبینی‏شده سال 2004 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نظیر ویرایشهای قبلی آن،خاص کشورهای عضو این سازمان‏ نیست،بلکه برای تمامی اقتصادهای نوظهور و در حال پیشرفت نیز سودمند می باشد‏.( جالبی،1388)

اصول حاکمیت شرکتی به این تبیین می باشد:

اصل اول- ایجاد زیربنای لازم برای اجرای کارآمد اصول حاکمیت شرکتی:اصول حاکمیت‏ شرکتی بایستی در راستای افزایش شفافیت و کارایی بازارها اجرا گردد.همچنین بایستی با قوانین داخلی‏ سازگار باشند و مسئولیتهای قانونگذار،مدیران و دستگاههای اجرایی نیز از یکدیگر تفکیک گردد.

اصل دوم- حقوق سهامداران عمده و جزء:اصول حاکمیت شرکتی بایستی از حقوق تمامی‏ سهامداران،طرفداری کند.برای دستیابی به این هدف،در نظر داشتن یکسری نکات ضروری می باشد:

حقوق اولیه سهامدار عبارت می باشد از وجود نظام ثابت مالکیت،امکان نقل و انتقال سهام، دریافت اطلاعات دوره‏ای شرکت سرمایه‏پذیر،امکان اظهارنظر و حق رأی در مجامع عمومی، امکان انتخاب و تغییر اعضای هیئت مدیره و سهیم بودن در سود شرکت.( چالاکی،1389)

سهامداران حق دارند به‏طورکامل از اطلاعات و تصمیماتی که تأثیر بنیادی در شرایط و سودآوری شرکت دارند.مطلع شوند.این اطلاعات دربرگیرنده اصلاحات در اساسنامه شرکت، افزایش سرمایه و معاملات سهام و تغییرات اساسی در داراییهای شرکت می باشد که می‏تواند در فروش‏ و سودآوری شرکت مؤثر باشد.                 ( باقری،1389)

سهامداران بایستی امکان شرکت و رأی دادن در مجامع عمومی را داشته باشند که در این ارتباط‏ بایستی زمان و مکان و دستورات جلسه مجامع پیش از مجمع به اطلاع سهامداران برسد،به سهامداران‏ بایستی فرصت سؤال از هیئت مدیره در ارتباط با گزارش حسابرس و عملکرد هیئت مدیره داده گردد، تصمیم‏گیری در موردپاداش و حق حضور هیئت مدیره بایستی به تصویب اکثریت سهامداران برسد و حق رأی سهامداران به صورت حضوری یا واگذاری حق رأی بایستی محفوظ باشد.( خسرونژاد،1388)

اصل سوم- رفتار یکسان با سهامداران:حاکمیت شرکتی بایستی به نحوی باشد که با تمامی‏ سهامداران نظیر سهامداران جزء و خارجی،مانند سهامداران عمده برخورد گردد.همچنین تمامی‏ سهامداران می‏توانند در صورت تجاوز به حقوق آنها نسبت به جبران خسارت خود اقدام کنند.در این ارتباط،معاملات براساس اطلاعات نهانی و معاملات شخصی که می‏تواند حقوق سهامداران‏ دیگر را تضییع کند،ممنوع می باشد.همچنین معاملات با اشخاص و شرکتهای وابسته بایستی افشا گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اصل چهارم- تأثیر کارمندان در حاکمیت شرکتی:اصول حاکمیت شرکتی بایستی حقوق قانونی‏ کارمندان را براساس قراردادهای متقابل به رسمیت بشناسد و همکاری پویا بین شرکت و کارمندان‏ را به مقصود ایجاد ثروت،شغل و بهبود وضع مالی شرکت ترویج کند.در این ارتباط کارمندان بایستی بتوانند به عملکرد غیرقانونی هیئت مدیره اعتراض کنند و این موضوع نباید جایگاه آنها را تهدید کند.

اصل پنجم- شفافیت در افشای اطلاعات:شرکتها بایستی اطلاعات مالی و عملکرد هیئت مدیره را به صورت دوره‏ای در اختیار سهامداران قرار دهند.این افشای اطلاعات بایستی دربرگیرنده صورتهای‏ مالی،فعالیت شرکت و تغییرات ترکیب سهامداران باشد.این اطلاعات بایستی براساس استانداردهای‏ حسابداری و مالی تهیه گردد.همچنین حسابرسی سالیانه بایستی توسط حسابرس مستقل تهیه و در اختیار سهامداران و ذی نفعان قرار داده گردد.حسابرسان مستقل بایستی توسط سهامداران انتخاب شوند.

اصل ششم- مسئولیتهای هیئت مدیره:اصول حاکمیت شرکتی بایستی نحوه مدیریت شرکت، نظارت بر فعالیت اعضا و مسئولیت‏پذیری اعضای هیئت مدیره را تبیین کند.هیئت مدیره بایستی تمام‏ کوشش خود را در راستای تعالی شرکت انجام دهد.تصمیم‏های آنها نیز بایستی به‏گونه‏ای باشد که‏ حقوق همه سهامداران حفظ گردد.همچنین هیئت مدیره بایستی راهبردهای شرکتها را مدنظر داشته ونسبت به بازبینی آنها اقدام کنند.این اصول برنامه‏های آتی ریسک‏پذیری،تهیه بودجه سنواتی، سازوکارهای نظارتی و نحوه اداره سرمایه‏های شرکت را دربر می‏گیرد.همچنین پس از ابلاغ‏ اعضای هیئت مدیره و ابلاغ حکم،بایستی اطلاعات مربوط به اعضا به‏طورکامل افشاء گردد و این افراد بایستی به مقصود انجام مسئولیتهای خود،به اطلاعات میان‏دوره‏ای و دقیق دسترسی داشته باشند.(جنسن[1]، 1976)

[1]– Jensen

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

سوال اصلی:

آیا میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار

تهران ارتباط معنی داری هست؟

سوالات جزئی:

آیا میان حاکمیت شرکتی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست؟

آیا میان حاکمیت شرکتی و تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست؟

آیا میان تامین مالی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست؟

مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری