مطالعه ارتباط بین دوره گردش عملیات و سلامت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

7-2-رشد سود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رشد سود یکی از مبانی قابل بهره گیری در ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی می باشد. به طوریکه برای ارقام بالاتر این شاخص امتیاز بیشتر قائل می شوند. پیش روی، بعضی متخصصین مالی این مفهوم را ملاک مناسبی برای اندازه گیری عملکرد نمی دانند. ضعف این شاخص با ذکر مثال زیر مطالعه می گردد:

مثال: فرض کنید دو شرکت آلفا و بتا وجود دارند که اطلاعات زیر در مورد هر یک از آنها در اختیار می باشد.

مطابق داده ها، با نرخ رشد 15./. ، سود خالص هر دو شرکت به اندازه 300 ریال افزایش می یابد اما شرکت آلفا برای ایجاد این مقدار (300 ریال) بایستی تمام سود خود (100./.سود) را سرمایه گذاری نماید در حالیکه شرکت بتا فقط 70./. از سود خود را سرمایه گذاری می کند. حال اگر نرخ بازده هر کدام از شرکت ها را محاسبه نمائیم، گمراه کنندگی نرخ رشد به عنوان معیار عملکرد بیشتر می گردد.

ملاحظه می گردد شرکت بتا با سرمایه گذاری کمتر نسبت به شرکت آلفا به نرخ بازده بالاتر دست یافته می باشد اما نرخ رشد، این تفاوت را نشان نمی دهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤالات پژوهش:

اولین مسئله پژوهش حاضر این می باشد که آیا می توان با بهره گیری از نسبت های مالی و دوره گردش عملیات ، سلامت مالی شرکت ها را مورد ارزیابی قرار داد ؟ و اینکه آیا دوره گردش عملیات در بین شرکت های دارای سطوح مختلف سلامت مالی تفاوت معنی داری دارند ؟

مطالعه ارتباط بین دوره گردش عملیات و سلامت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری